Eerste algemene vergadering

12-02-2019

De campagne slaat aan :-) ! Een startersgroep van 16 personen wil het project actief ondersteunen. Volgende werkvergaderingen en info-momenten worden gepland. Er valt immers heel wat te doen en te bespreken, zoals: werken aan kennismaken en het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden rond samenwonen; feedback op schetsontwerp zowel privé-units als gemeenschappelijke ruimten; engagementsverklaring op punt stellen; verdeelsleutel voor gemeenschappelijke kosten uitwerken; interne en externe communicatie op punt stellen.